15
aug

Öppet hus Där Nol

Låt dig inspireras på den restaurerade gården Där Nol i Fastnäs.
Hans Johnsson köpte gården Där Nol 2009. Huset från 1918 och timmerhuset från 1840 hade då stått obebodda i trettio år. Gårdstunet var helt igenväxt. Det var hål i båda taken. Det var röt- och vattenskadat. Fönstren behövde omvårdnad. De två uthusen var i stort behov av omvårdnad. Hans ville ändå försöka rädda det. Väcka det till liv. Hans tanke är att renovera varsamt, rädda det som går att rädda och i övrigt komma så nära originalet som möjligt.
Till dags dato har husen fått färg, nya tak, fönstren är renoverade, eldstäder har iordningställts mm. Ambitionen är att ge gården liv och få till en mötesplats för människor som vill komma hit för olika aktiviteter, sammankomster, kurser, utställningar, rekreation och/eller arbete. Den här dagen blir det visning av huset och det ges möjlighet att se lite närmare på det restaurerade uthuset. Det finns också del försäljning av både gammalt och nytt till hus och hem.

Välkommen till Där Nol på öppet hus!
INFO
Plats
Arrangör
Där Nol
Fastnäs 9
685 01 Fastnäs
hans@tympanon.se
Namn
Där Nol
Adress
Fastnäs 9
685 01 Fastnäs
Kommun: Torsby
Vägbeskrivning
Från Torsby kör E 45 norrut till Värnäs och ta av till höger söderut på väg 62. Kör till Fastnäs.
Tillbaka
Fastnäs
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer

Tillfällen

2020-08-15 10:00 - 18:00