Finnskogen Natur & Kulturpark

Tillsammans utvecklar vi Finnskogen!

En natur & kulturpark, eller regionalpark som det ibland kallas, är en metod för långsiktigt samarbete. Det är alltså ingen park i bokstavlig mening. Man kan kalla det för ett verktyg för utveckling genom samarbete. En etablerad park är inget projekt. 

Runt om i Europa finns det drygt 1000 liknande parker. Idén kom från Norge i början av 2000-talet och där finns idag nio etablerade natur- & kulturparker och fler är på gång. Finnskogen Natur & kulturpark är Sveriges första och Nordens första gränsöverskridande park. 

Erfarenhterna från Europa och nu även från Norge, visar att metoden är lyckosam. Man arbetar lokalt och får därmed perspektivet nedifrån och upp. Byalag, föreningar, organisationer och företag arbetar tillsammans för att utveckla bygden. Man skriver avtal och planer som sträcker sig över 10 år. I Schweiz har staten insett att genom att stödja arbetet, tar människorna själva tag i vad som behöver göras och skapar då själva  både framtidstro och hållbar utveckling. Men riktigt där är ännu inte Finnskogen Natur & kulturpark... vi har inte lyckats få nationell eller regional finansiering, så vi "lever" fortfarande på projektpengar, främst från Norge. Det är kommunerna Torsby, Kongsvinger, Grue, Våler, Elverum och Åsnes som ingår i parken och de utgör parkens ägare. Från 1 januari 2022 kommer också Trysil att vara med i parken.

Vad jobbar Finnskogen Natur & Kulturpark med?

Stöttar skrivarkurser och bokutgivningar.
Ger varje år ut  ett Magasin för Finnskogen.
Ansvarar för Finnskogleden, en vandringsled på 240 km längs gränsen mellan Sverige och Norge.
Skapa mötesplatser/arrangemang för producenter inom hantverk och lokal mat.

Partner och medlemmar

Föreningar, organisationer, byalag och företag kan bli partner. Parterna utser representant till parkens styrelse.
För närvarnade har Finnskogen Natur & kulturpark 40 partners, varav 13 på svenska sidan. Du kan även bli medlem som privatperson. 

Nyfiken? finnskogen.orgfacebook.com/FinnskogenNaturKulturpark 

Kontaktperson Sverige: Suzanne Palmquist, e-post: suz.palmquist@gmail.com 

Finngården Ritamäki
Photo credit: Finngården Ritamäki
Finngården Ritamäki
Röktak på Karmenkynna
Röktak på Karmenkynna
Nej