Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & Kulturpark

Tillsammans utvecklar vi Finnskogen!

En natur & kulturpark, eller regionalpark som det ibland kallas, är en metod för långsiktigt samarbete. Det är alltså ingen park i bokstavlig mening. Man kan kalla det för ett verktyg för utveckling genom samarbete. En etablerad park är inget projekt. 

Runt om i Europa finns det drygt 100 liknande parker. Idén kom från Norge i början av 2000-talet och där finns idag sex etablerade natur- & kulturparker och ytterligare tre är på gång. Finnskogen Natur & kulturpark är Sveriges första och Nordens första gränsöverskridande park. 

Erfarenhterna från Europa och nu även från Norge, visar att metoden är lyckosam. Man arbetar lokalt och får därmed perspektivet nedifrån och upp. Byalag, föreningar, organisationer och företag arbetar tillsammans för att utveckla bygden. Man skriver avtal och planer som sträcker sig över 10 år. I Schweiz har staten insett att genom att stödja arbetet, tar människorna själva tag i vad som behöver göras och skapar då själva  både framtidstro och hållbar utveckling. Men riktigt där är ännu inte Finnskogen Natur & kulturpark... vi har inte lyckats få nationell eller regional finansiering, så vi "lever" fortfarande på projektpengar, främst från Norge. Det är kommunerna Torsby, Kongsvinger, Grue och Åsnes som ingår i parken och de utgör parkens ägare.

Vad jobbar Finnskogen Natur & Kulturpark med?

Stöttat skrivarkurser och bokutgivningar
Medverkat till skapandet av Åsa Holth diktarstig i Svullrya
Arbetat med Magasin för Finnskogen, utges i maj 2018
Övertog avsvaret för Finnskogleden 1 januari 2018
Ska registrera varumärket Finnskogsprodukt
Förstudie om Friluftsråd för Finnskogen, pengar till förstudien är beviljade
Skapa mötesplatser/arrangemang för producenter inom hantverk och lokal mat
Fördjupa samarbetet med regionalpark Haldenkanalen

Partner och medlemmar

Föreningar, organisationer, byalag och företag kan bli partner. Parterna utser representant till parkens styrelse. För närvarnade har Finnskogen Natur & kulturpark 20 partners, varav fem i Torsby kommun: Mattila Fritid AB, Lekvattnets Hembygdsförening, Studiefrämjandet, Finnskogscentrum och Lekvattnets Hemgårdsförening. Som privatperson kan man bli medlem. 

Nyfiken? finnskogen.orgfacebook.com/FinnskogenNaturKulturpark 

Kontaktperson Sverige: Suzanne Palmquist, e-post: suzanne.palmquist@studieframjandet.se

Finnskogen Natur & kulturpark
Finnskogen Natur & kulturpark
Smaken av Finnskogen      Foto Herdis Bragelien
Smaken av Finnskogen Foto Herdis Bragelien
Nej