Finngården Riitamäki, Lekvattnet

Riitamäki utanför Torsby är en av Värmlands bäst bevarade finngårdar. En av gårdarna längs 7-torpsleden. Sommaröppet med kaffeservering.
Ritaberg, Riitamäki på finska, är den sist bebodda finngården i Värmland. År 1964 flyttade syskonen Beda och Henning Jansson därifrån.

Deras farfar hette Olof Jansson. Historien berättar att han levde ett hårt liv på Riitamäki, under loppet av några veckor sensommaren 1857 förlorade han sin hustru och fyra barn i rödsot. Han bildade en ny familj och kom då att bli farfar till Beda och Henning.

Rökstugan vid Riitamäki är av ursprunglig typ och ligger mitt på gårdstunet omgiven av fähus, loge, härbre, jordkällare, bastu och flera olika lador.

Riitamäki är skyddat både som byggnadsminne och naturreservat. Här finner man sällsynta växter som fältgentiana, brudsporre, låsbräken, slåtterblomma och slåtterfibbla, alla beroende av årlig slåtter för sin överlevnad.

Riitamäki är också slutmål för 7-torpsleden, en 7,9 km lång vandringsled, som utgår från parkeringen vid sjön Lomsen.

Kortaste väg upp till Riitamäki är en 1,3 km lång stig rakt upp från sjön Lomsen.

Öppet Öppet dagligen 1 juni - 31 augusti kl 11-18 med servering av kaffe,bröd och våfflor.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Lekvattnets hembygdsförening
Karmenkynna, Lekvattnet
685 91 Torsby
hembygdsforeningen@lekvattnet.se
Namn
Riitamäki finngård
Adress
Ritamäki, Lekvattnet
685 91 Torsby
Kommun: Torsby
Sune Lekemark
Beskrivning
Finngård i Lekvattnet
Vägbeskrivning
Kör E16 till Lekvattnet, ca 22 km väster om Torsby. Följ skyltar och kör ytterligare 10 km. Därifrån gångstig ca 1,3 km.
1 juni - 31 augusti
Dagligen 11-18
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Vandra
Finnskogen