Finngården Ritamäki, Lekvattnet

Ritamäki utanför Torsby är en av Värmlands bäst bevarade finngårdar. En av gårdarna längs 7-torpsleden. Stängt sommaren 2021.
Ritaberg, Ritamäki på finska, är den sist bebodda finngården i Värmland. År 1964 flyttade syskonen Beda och Henning Jansson därifrån.

Deras farfar hette Olof Jansson. Historien berättar att han levde ett hårt liv på Ritamäki, under loppet av några veckor sensommaren 1857 förlorade han sin hustru och fyra barn i rödsot. Han bildade en ny familj och kom då att bli farfar till Beda och Henning.

Rökstugan vid Ritamäki är av ursprunglig typ och ligger mitt på gårdstunet omgiven av fähus, loge, härbre, jordkällare, bastu och flera olika lador.

Ritamäki är skyddat både som byggnadsminne och naturreservat. Här finner man sällsynta växter som fältgentiana, brudsporre, låsbräken, slåtterblomma och slåtterfibbla, alla beroende av årlig slåtter för sin överlevnad.

Ritamäki är också slutmål för 7-torpsleden, en 7,9 km lång vandringsled, som utgår från parkeringen vid sjön Lomsen.

Kortaste väg upp till Ritamäki är en 1,3 km lång stig rakt upp från sjön Lomsen.

Servering av kaffe,bröd och våfflor.
Öppettider
INFO
Plats
Ritamäki håller stängt under sommaren 2021
Arrangör
Lekvattnets hembygdsförening
Karmenkynna, Lekvattnet
685 91 Torsby
hembygdsforeningen@lekvattnet.se
Namn
Ritamäki finngård
Adress
Ritamäki, Lekvattnet
685 91 Torsby
Kommun: Torsby
Sune Lekemark
Beskrivning
Finngård i Lekvattnet
Vägbeskrivning
Kör E16 till Lekvattnet, ca 22 km väster om Torsby. Följ skyltar och kör ytterligare 10 km. Därifrån gångstig ca 1,3 km.
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Vandra
Finnskogen