Fryksdalsleden

Vandra på stigar och vägar genom odlingslandskap, doftande tallhedar & susande barrskogar med utsikt över de blånande bergen & Frykens väldiga vatten.
En forntida handels- och pilgrimsled genom Fryksdalen, distans 80 km.

Fryksdalsleden är en vandringsled som sträcker sig mellan Torsby och Kil på östra sidan av Fryken. Du kan välja att vandra hela sträckan eller någon av de sex delsträckorna som leden är indelad i. En delsträcka kan vara en rimlig dagsmarsch. Var och en lägger förstås upp sin tur efter egna önskemål.Vid målen för etapperna finns kollektivtrafik. Fin natur garanteras längs leden och med lite tur får man se både rådjur, älg och bäver m.m.

Stenåldersföremål och bosättningar bekräftar att Fryksdalens historia sträcker sig mellan 8 000-10 000 år tillbaka. Exempelvis är Bronsgravarna längs Frykens östra sida tydliga tecken på att Fryksdalen var en blomstrande bygd för både handel och industri.

Under 1100-talet kom Kristendomen till Fryksdalen och pilgrimsfärder förekom efter olika vägar till heliga platser, exempelvis till Sankt Olofs grav i Nidaros.
Under denna tid var Kil en knutpunkt för pilgrimer. Från Kil vandrade sedan pilgrimerna vidare, exempelvis norrut via Fryksdalen och Röjdådalen mot Norge.

Karta över hela leden finns tillgängliga på: http://fryksdalsleden.se/kartor/fryksdalsleden.pdf.
Kartor över delsträckorna: http://www.fryksdalsleden.se/kartindex.html
Mer info se här: http://www.fryksdalsleden.se/
INFO
Plats
Arrangör
Namn
Fryksände kyrka
Adress
Kyrkogatan 26
685 30 Torsby
Kommun: Torsby
Beskrivning
Fryksände kyrka ligger i Torsby tätort och är en av fyra kyrkor i Frysände pastorat. Kyrkan är en tegelkatedral som invigdes 1898. Intill ligger Siris kapell som invigdes 1950.
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Vandringsled
Vandra