Hembygdsgården Karmenkynna, Lekvattnet

Hembygdsgård uppbyggd som en finngård med många olika byggnader runt om.
Byggnaderna är inte öppna sommaren 2020 men besök gärna området.
Lekvattnet var den första av norra Värmlands socknar dit skogsfinnar kom i början av 1600-talet.
På hembygdsgården Karmenkynna finns 18 olika byggnader med föremål som visar de invandrade finländarnas levnadsvillkor. Stora huset består av rökstuga och svenskstuga och på hembygdsgården finns också en skvaltkvarn.
Europas största gran finns fälld och utställd på gården. En stig leder genom skogen till Finnskogscentrum.
Öppettider
INFO
Plats
Stängt sommaren 2020.
Arrangör
Lekvattnets hembygdsförening
Karmenkynna, Lekvattnet
685 91 Torsby
hembygdsforeningen@lekvattnet.se
Namn
Hembygdsgården Karmenkynna
Adress
Lekvattnet
685 91 Torsby
Kommun: Torsby
Lekvattnets hembygdsförening
Beskrivning
Hembygdsgård i Lekvattnet. Uppbygd som en finngård med många olika byggnader runt om på gårdstunet.
Vägbeskrivning
22 km väster om Torsby vid E16 mot Oslo.
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Hembygdsgård
Hus & kulturmiljöer
Finnskogen