Horsstomyren-Storberget

Vandring i ett naturreservat med rik flora och fauna, i anknytning till Långberget.
Karta finns på Långbergets Sporthotell.
Naturreservat som är skyddat för att bevara ett myrlandskap av speciell karaktär och dess rika flora och fauna.
Variationen av naturtyper i reservatet gör att många olika arter finns här. Exempelvis växer björnbrodd, strandlummer och kärrull i myren. Sumpnycklar bedöms ha ett av länets största bestånd i Horsstomyren.
Ett flertal fågelarter trivs i reservatet. Man kan se trana och flera olika vadare, såsom gluttsnäppa och grönbena, samt änderna knipa och kricka. Även orre och dalripa finns i området.
De däggdjur som är vanligast är älg, hare och räv, men även mård, lo och björn vandrar i området.

Karta finns på Långbergets Sporthotell.
Öppettider
INFO
Plats
Sommar
Arrangör
Långbergets Sporthotell
Hotellvägen 1
680 60 Sysslebäck
info@langberget.se
Namn
Långbergets Sporthotell
Adress
Hotellvägen 1
680 60 Sysslebäck
Kommun: Torsby
Beskrivning
Långbergets enskilda läge, 630 möh, med en fantastisk panoramautsikt, inbjuder till spännande aktiviteter och fina naturupplevelser.
Vägbeskrivning
11 km nordost om Sysslebäck. Skyltat från väg 62.
Tillbaka
Sysslebäck
Besök hemsida
Djur
Natur
Vandra