Hovfjället vandring

Vandra i Hovfjällets vackra naturreservat. Här finns tre fina Värmlandsleder!
Hovfjällets naturreservat har vandringsleder mellan 3,7 km – 12 km. Vill du har en riktig utmaning kan du vandra Hovfjällsleden 27 km till Torsby Sportcenter vid Valbergets fot i Torsby. Vandringslederna utgår från Hovfjällets topp.
Torprundan 3,7 km, Värmlandsled
Råkullsrundan 8 km, Värmlandsled
Björåsrundan 9 km
Hovfjällsrundan 12 km, Värmlandsled

Bergets övre delar domineras av lav- och ljungrika hällmarker med låga, vindpinade tallar. I de lägre liggande områdena finns granskog och myrmarker. Många platser har milsvid utsikt.
På flera av lederna passerar du Bondfugestorp som är en öppen stuga där du kan tända en brasa och inta din matsäck. Här finns också en källa och ett utedass.

Det finns gott om bärmarker och fågelarter som tjäder, orre och järpe och ibland även fjällvråk, hökuggla och varfågel. Ett gammalt björnide visar att det tidigare har funnits björn i området.
INFO
Plats
Arrangör
Naturreservat Hovfjället
Namn
Hovfjället, naturreservat
Adress
Överbyn 63
685 94 Torsby
Kommun: Torsby
Beskrivning
Naturreservat på 1400 hektar där värdefull natur samsas med anläggningar för frilufttsliv
Vägbeskrivning
Hovfjället är skyltat från E45E16, ca 17 km norr om Torsby
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Aktiviteter
Natursevärdheter
Vandra