Hovfjällets naturreservat

Vandra i fina bärmarker kring Hovfjället. Här finns fågelarter som tjäder, orre, fjällvråk och hökuggla. Det finns även tre Värmlandsleder i reservatet.
I Hovfjällets naturreservat samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns fina leder för vandring och längdskidåkning, men också backar för utförsåkning.

På övre delen av berget är det mest lav- och ljungrika hällmarker med låga, vindpinade tallar. Längre ner finns naturskog av gran som övergår i myrmarker. Området vid Vargmossen är rena urskogen med smala flaggstångsgranar av fjällskogstyp och knotiga tallar där flera är över 200 år gamla.

Det finns gott om bärmarker och för den fågelintresserade finns fågelarter som tjäder, orre och järpe och ibland även fjällvråk, hökuggla och varfågel. Ett gammalt björnide visar att det tidigare funnits björn i området.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland naturreservat
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Hovfjället, naturreservat
Adress
Överbyn 63
685 94 Torsby
Kommun: Torsby
Beskrivning
Naturreservat på 1400 hektar där värdefull natur samsas med anläggningar för frilufttsliv
Vägbeskrivning
Hovfjället är skyltat från E45E16, ca 17 km norr om Torsby
Tillbaka
Torsby
Besök hemsida
Vandra
Natursevärdheter