Naturreservat i Torsby kommun

Det finns omkring 75 naturreservat i norra Värmland, Fänstjärnsskogen, Hovfjället, Rännberg, Dundern - naturreservat med höga naturvärden.

I Värmland finns det 205 naturreservat och 73 av dessa ligger i Torsby kommun. Fina skogar och områden som är värda att bevara, rika på både växter och djur. En del av dem har även kortare vandringsleder, fina utsiktspunkter och rastplatser.

Naturreservat med vandringsleder:

Abborrtjärnsberg, Röjdåfors - välbevarad finngård i ålderdomligt odlingslandskap. En kort stig från parkeringen, Finnskogsleden på 240 km passerar finngården.

Dundern, Bjurberget - vildmark, torplämningar och sällsynta fågelarter. Tur och retur från parkeringen är slingan ca 2,5 km.

Enberget, Höljes - småvuxna och krypande träd omgivna av stora öppna ytor med ljung och kråkbär ger fjällkänsla på Enbergets topp. 4 km markerad led i rundslinga.

Fjärhanaskogen, Bograngen - gammal örtrik granskog, med hotade och sällsynta arter. Från parkeringen leder en stig fram till reservatet.

Fänstjärnsskogen, Stöllet - ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. Vandringsled på ca 5 km.

Gartosofta, Bjurberget - det naturskogsklädda berget Gartosofta. En kortare slinga om 800 m finns i reservatet. Från Gartosofta går en led till naturreservatet Ivana ca 2 km bort.

Gultberget, Fensbol - frodig flora, mångfald av fjärilar och hundratals svamparter. Markerade stigar på 1,5-2,5 km.

Horsstomyren-Storberget, Långberget - En ovanlig myr med ett rikt djurliv och sällsynta växter. Vandringsleder på 4,5-10,2 km.

Hovfjället, Vägsjöfors - värdefull natur samsas med anläggningar och friluftsliv. 60 km vandringsleder.

Höljberget, Bastuknappen - fin naturskog, bergets krön ligger på 540 möh. Vandringsled på ca 2,5 km.

Kampåsen, Värnäs - våtmarker av olika slag. Genom området går en markerad slinga om 2,5 km.

Lisselåsen, Stöllet - lättbesökt naturskog med barrträd, bredvid E45. En 200 m lång slinga med informationsskyltar från parkeringen.

Makkaraberg, Bograngen - många insekter och växter är beroende av brända träd och markytor, en hyggesbränning gjordes 2001. Markerad slinga på 1,5 km från parkeringsplatsen.

Måns-Olasberg, Bredsjön, Mårbacken - människan har brukat markerna länge som lett till variation och många arter. Markerad led på 3 km tar dig runt i reservatet.

Vimyren, Stöllet - njut av tjäderspel och ugglekonsert. Markerad stig mellan två parkeringar.

Fina utsikter får du från reservaten: Hovfjället Måns-Olasberg Rännberg Länsstyrelsen har utförlig information om alla reservaten: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan.html

INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland naturreservat
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Naturreservat Torsby kommun
Adress
Kommun: Torsby
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter