Norra Finnskoga kyrka, Höljes

Efter kyrkobranden 1968 stod en ny kyrka färdig redan året efter. Norra Finnskoga kyrka är därmed församlings yngsta.
Den ursprungliga kyrkan var en träkyrka och byggdes efter ritningar av arkitekten Axel Nyström under 1830-talet. Kyrkan ödelades emellertid vid en brand i samband med renoveringen 1968.

Redan året därefter uppfördes en ny kyrka på samma plats, denna gång av arkitekten Lars Erik Havstad. Taket är dominerande och uppbyggt av stödjande limträbalkar. Invändigt är den klädd med furupanel och golvet av öländsk kalksten. Kyrkan gör ett intryck av rymd och ljus som gjort den mycket uppmärksammad.

Den nya träkyrkan är brädfodrad och vitmålad under ett brant kopparklätt sadeltak. Fönster löper längs hela fasaden, ljuset avtar uppåt och hjälper till att understryka kyrkorummets rymd.

Kyrkans altare, predikstol och dopfunt är ritade av kyrkans arkitekt. Altartavlan är från 1935, med motivet Kristi korsfästelse, och ett korfönster, båda utförda av konstnären Thor Fagerqvist, räddades vid branden. Altartavlan har senare kompletterats med ett kors av konstnären Heinz Decker.
INFO
Plats
Arrangör
Övre Älvdals församling
Långav 24
680 60 Sysslebäck
OvreAlvdal@svenskakyrkan.se
056441125
Namn
Norra Finnskoga kyrka
Adress
Solrosvägen 4
680 65 Höljes
Kommun: Torsby
Beskrivning
Kyrka i Höljes.
Vägbeskrivning
Följ RV 62 till Höljes
Tillbaka
Höljes
Kyrka