Skans 179 Höljes

Skans nr. 179 i Höljes, ett minne från beredskapstiden.
Skansen var den första större försvarsanläggning som byggdes 1940-45, mot eventuellt tyskt anfall från Norge.
Vid infarten finns Lasse Kuparinens träskulptur Mieskuva Brunn som bjuder på friskt rinnande dricksvatten.
Inne på området finns parkeringsplatser, gapskjul, grill- och rastplatser samt toaletter. Alla fort och skyddsrum är öppna för besök. Skansen restaurerades i början av 1990-talet.
Öppettider
INFO
Plats
Sommartid
Arrangör
Norra Finnskoga Hembygdsförening
Kärrbackstrand 25
680 60 Sysslebäck
joe.bengtsson@gmail.com
0703129378
Namn
Tällåsen, Höljes
Adress
Finnskogavägen
38
680 65 Höljes
Kommun: Torsby
Beskrivning
Försvarsanläggning, öppen för besök, med fort och skyddsrum.
Vägbeskrivning
Ligger 3 km norr om Höljes längs riksväg 62.
Tillbaka
Höljes
Arkitektur
Hus & kulturmiljöer
Natur