Södra Finnskoga kyrka, Bograngen

Fin vit träkyrka från 1800-talet.
Kyrkan kom i huvudsak att uppföras under åren 1831-35 även om fortsatta arbeten bedrevs under resterande delen av 1800-talet. Den timrade kyrkan uppfördes med korsformad plan och västtorn. Kyrkan speglar väl de dåtida stilidealen inom svensk kyrkobyggnadskonst, och i interiören är Karl Johantidens förkärlek för det ljusa och strama synlig.
Vid kyrkan finns en minnessten över Finnskogens apostel Carl Axel Gottlund.
INFO
Plats
Arrangör
Övre Älvdals församling
Långav 24
680 60 Sysslebäck
OvreAlvdal@svenskakyrkan.se
056441125
Namn
S:a Finnskoga Kyrka
Adress
Gränsvägen
50
680 61 Bograngen
Kommun: Torsby
Beskrivning
Kyrka i Bograngen.
Vägbeskrivning
Följ Bograngenvägen mot gränsstation Norge, Linna. Sväng in på Gränsvägen i Bograngen, efter ca 2 km hittar Ni kyrkan på höger hand . Även skyltat.
Tillbaka
Bograngen
Kyrka