Vandring på Nordvärmlandsleden

Vandra i Torsby

Promenera över stock och sten, längst spångar och på slingriga grusvägar. I vårt område finns varierande miljöer och något för alla. Välj om du vill ge dig ut på en riktigt lång tur, eller om du tar en vandring tätortsnära.

Vandringsleder

Fämtleden 7 km.

Hovfjället, Torprundan 3,7 km, Råkullsrundan 8 km, Björåsrundan 9 km och Hovfjällsrundan 12 km.

7-torpsleden 8 km.

Fryksdalsleden 80 km.

Sahlströmgårdens Natur & kulturstigar 1,6 och 4 km.

Nordvärmlandsleden 54 km.

Siristigen 10 km.

Finnskogleden 240 km.

Leder i Mattila: Joppolaleden 7 km, Hultsbergsrundan 10 km och Multtjärnsrundan 2 km.

Naturreservat

I Värmland finns det 205 naturreservat och 75 av dessa ligger i Torsby kommun.
Fina skogar och områden som är värda att bevara, rika på både växter och djur. En del av dem har även kortare vandringsleder, fina utsiktspunkter och rastplatser.

Abborrtjärnsberg, Röjdåfors - välbevarad finngård i ålderdomligt odlingslandskap. En kort stig från parkeringen, Finnskogsleden på 240 km passerar finngården.

Dundern, Bjurberget - vildmark, torplämningar och sällsynta fågelarter. Tur och retur från parkeringen är slingan ca 2,5 km.

Enberget, Höljes - småvuxna och krypande träd omgivna av stora öppna ytor med ljung och kråkbär ger fjällkänsla på Enbergets topp. 4 km markerad led i rundslinga.

Fjärhanaskogen, Bograngen - gammal örtrik granskog, med hotade och sällsynta arter. Från parkeringen leder en stig fram till reservatet.

Fänstjärnsskogen, Stöllet - ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. Vandringsled på ca 5 km.

Gartosofta, Bjurberget - det naturskogsklädda berget Gartosofta. En kortare slinga om 800 m finns i reservatet. Från Gartosofta går en led till naturreservatet Ivana ca 2 km bort.

Gultberget, Fensbol - frodig flora, mångfald av fjärilar och hundratals svamparter. Markerade stigar på 1,5-2,5 km.

Horsstomyren-Storberget, Långberget - En ovanlig myr med ett rikt djurliv och sällsynta växter. Vandringsleder på 4,5-10,2 km.

Hovfjället, Vägsjöfors - värdefull natur samsas med anläggningar och friluftsliv. 60 km vandringsleder.

Höljberget, Bastuknappen - fin naturskog, bergets krön ligger på 540 möh. Vandringsled på ca 2,5 km.

Kampåsen, Värnäs - våtmarker av olika slag. Genom området går en markerad slinga om 2,5 km.

Lisselåsen, Stöllet - lättbesökt naturskog med barrträd, bredvid E45. En 200 m lång slinga med informationsskyltar från parkeringen.

Måns-Olasberg, Bredsjön, Mårbacken - människan har brukat markerna länge som lett till variation och många arter. Markerad led på 3 km tar dig runt i reservatet.

Vimyren, Stöllet - njut av tjäderspel och ugglekonsert. Markerad stig mellan två parkeringar.

Fina utsikter får du från reservaten:
Hovfjället
Måns-Olasberg
Rännberg

Mer information om alla reservat finns på länsstyrelsens sida.

Vy från Hovfjället
Photo credit: Vy från Hovfjället
Vy från Hovfjället
Torprundan på Hovfjället
Photo credit: Torprundan på Hovfjället
Torprundan på Hovfjället
7-torpsleden vid Ritamäki
Photo credit: 7-torpsleden vid Ritamäki
7-torpsleden vid Ritamäki
Långberget
Photo credit: Långberget
Långberget
Nej